Видео - Stalker CS Clear Shot 13.0

 
Stalker CS Clear Shot 13.0

Видео - Разное

640 x 512, 326 MБ, 80:18
Видео мода 'Clear Shot 13.0' локация болото.
640 x 512, 104 MБ, 25:32
Кордон